Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), duyguları, düşünceleri ve davranışları birbirine bağlayan ve insanların zorluklarla nasıl başa çıkabileceklerini anlamalarına yardımcı olan kısa süreli, odaklı bir terapi yaklaşımıdır. BDT, bireyin zihinsel süreçlerini anlamasını ve bunları değiştirerek duygusal sıkıntıları azaltmasını hedefler.

Bu terapi, bireyin yaşadığı zorlukların arkasındaki düşünce kalıplarını ve inançları ortaya çıkarmayı amaçlar. Birey, kendini ve dünyayı nasıl algıladığını, bu algıların nasıl duygulara ve davranışlara yol açtığını fark etmeye çalışır. Terapist, bireye destek sağlar ve yanlış inançları veya olumsuz düşünce kalıplarını tanımlamak için birlikte çalışır.

BDT, bireyin düşünce kalıplarını tanımlamasını, bu düşüncelerin gerçekçi olup olmadığını sorgulamasını ve gerektiğinde bu düşünceleri daha gerçekçi ve olumlu bir şekilde değiştirmesini amaçlar. Terapist, bireyin zorlayıcı düşüncelerini sorgulamasına, alternatif bakış açılarını keşfetmesine ve daha sağlıklı, yapıcı düşünce kalıpları oluşturmasına yardımcı olur.

BDT aynı zamanda pratik ve hedef odaklı bir terapi yöntemidir. Birey, terapi sürecinde öğrendiği stratejileri günlük yaşamına entegre ederek sorunlarıyla daha etkili bir şekilde başa çıkabilir. Bu terapi, depresyon, anksiyete, panik atak, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk ve çeşitli diğer zihinsel sağlık sorunlarının tedavisinde etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Alanında uzman psikologlar arasından seçiminizi yapın ve evinizin rahatlığında online terapiye hemen başlayın.

Yeni Hayat
İletişim
© 2024 yenihayatpsikoloji.online by MİTRA AJANS